Cvičenia tohto predmetu sú nepovinné. Je však odporúčené sa ich zúčastniť (pozri Hodnotenie)

Cvičenia sú obtýždňové. Študenti absolvujú za semester 6 cvičení.

Semester začína párnym týždňom (8.týždeň roka).

Párny týždeň:

 • Skupina A
  • pondelok 10:45 - 12:15 v miestnosti P3
  • 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 18.4., 9.5.
 • Skupina B
  • štvrtok 11:40 - 13:10 v miestnosti P5
  • 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 12.5.

Nepárny týždeň:

 • Skupina C
  • pondelok 10:45 - 12:15 v miestnosti P3
  • (nerealizuje sa)
 • Skupina D
  • štvrtok 11:40 - 13:10 v miestnosti P5
  • 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 28.4., 19.5.
Page last modified on February 10, 2012, at 03:15 PM