Prednášky sa konajú v štvrtky 8:55 - 11:20 v miestnosti P/01. Uprostred prednášky je 10 minútová prestávka.

Učebné texty k prednáškam zachycujú najdôležitejšie časti prednášky. Tento text nenahrádza prednášku, ale ju len doplňuje takým spôsobom, aby si študenti nemuseli počas prednášky písať poznámky.

Predbežný harmonogram prednášok:

 • Prednáška 1 (16.2.2012)
  • Úvod do počítačových sietí
 • Prednáška 2 (23.2.2012)
  • Aplikačná vrstva: aplikačné protokoly, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP
 • Prednáška 3 (1.3.2012)
  • Aplikačná vrstva: DNS, P2P, jemný úvod do bezpečnosti počítačových sietí
 • Prednáška 4 (8.3.2012)
  • Transportná vrstva: UDP, úvod do potvrdzovaného prenosu dát
 • Prednáška 5 (15.3.2012)
  • Transportná vrstva: TCP, nadviazanie a ukončenie spojenia, potvrdzovaný prenos dát, kontrola toku dát, kontrola zahltenia, spravodlivosť rozdelenia pásma
 • Prednáška 6 (22.3.2012)
  • Sieťová vrstva - Vnútro routrov, virtuálne okruhy vs. sieť riadená datagramami, IPv4, fragmentácia IP datagramov, smerovacia tabuľka, aplikačný protokol DHCP
 • Prednáška 7 (29.3.2012)
  • Sieťová vrstva - NAT, ICMP, IPv6
 • Prednáška 8 (5.4.2012)
  • Sieťová vrstva - princípy smerovacích algoritmov, smerovacie protokoly, broadcast, multicast
 • Prednáška 9 (12.4.2012)
  • Spojová vrstva - odhaľovanie chýb, viacnásobný prístup k zdieľanému spoju, MAC adresy, ethernetový rámec 802.3, ARP, RARP
 • semestrálna písomka (19.4.2012)
 • Prednáška 10 (10.5.2012)
  • Spojová vrstva, bezdrôtový prenos a mobilita - hub, switch, VLAN, WiFi 802.11, Bluetooth 802.15, WiMAX 802.16, Mobile IP, mobilita v GSM
 • Prednáška 11 (17.5.2012)
  • Fyzická vrstva
Page last modified on February 10, 2012, at 03:08 PM