Cvičenia tohto predmetu sú nepovinné. Je však odporúčené sa ich zúčastniť (pozri Hodnotenie)

Cvičenia sú plánované ako obtýždňové. Študenti absolvujú za semester 6 cvičení.

  • Skupina A
    • utorok 12:35 - 14:05 v miestnosti SA1C03 (P3)
    • 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4., 9.5.
  • Skupina B
    • piatok 10:45 - 12:15 v miestnosti SA1C03 (P3)
    • 17.2., 3.3., 17.3., 7.4., 21.4., 5.5.
Page last modified on 09. 03. 2017 07.46