Cvičenia tohto predmetu sú nepovinné. Je však odporúčené sa ich zúčastniť (pozri Hodnotenie)

Cvičenia sú plánované ako obtýždňové. Študenti absolvujú za semester 6 cvičení.

 • Skupina A - Študijné programy Ib, AIbe
  • utorok 7:05 - 8:35 v miestnosti SA1C03 (P3)
  • 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 17.4.
 • Skupina B - Študijné programy AIb, BASInfb, BIb, MIb, NjInfb
  • utorok 7:05 - 8:35 v miestnosti SA1C03 (P3)
  • 20.2., 6.3., 20.3., 10.4., 24.4.
 • posledné cvičenie - 3 skupiny v miestnosti JS1L12T (LKB)
  • prezentácia
  • streda 9.5. 7:05 (náhrada utorka na celej PF UPJŠ)
   • Fuska, Džama, Dorčák, Amrichová, Pristaš, Kekeňák, Stefányi, Marcinčin, Vojtek, Spišák
  • utorok 15.5. 7:05
   • Kováčová, Marková, Nilabovič, Nehrebetskyi, Olejár, Koprda, Siladi,
  • streda 16.5. 8:00
   • Levoča, Váhovský, Matisová, Kravec, Resler, Drotár, Hvišč, Šofranko, Tulic

Posledné cvičenie budete rozdelení do 3 skupín po maximálne 10 študentov a cvičenie absolvujete v Laboratóriu kyberneickej bezpečnosti (JS1L12T), ktoré sa nachádza v budove Technicomu na prvom poschodí na konci chodby.

Posledné cvičenie vedie Pavol Sokol a udeľuje zaňho a prípadnú prácu na doma do celkového hodnotenia max. 6 bodov. Podmienky na získanie týchto 6 bodov budú oznámené na cvičení.

Page last modified on 09. 05. 2018 06.27