Cvičenia tohto predmetu sú nepovinné. Je však odporúčené sa ich zúčastniť (pozri Hodnotenie)

Cvičenia sú plánované ako obtýždňové. Študenti absolvujú za semester 6 cvičení.

 • Skupina A - Študijné programy Ib
  • streda 8:55 - 10:25 v miestnosti SA1C03 (P3)
  • 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 15.5. (posun pre rektorské voľno 10.4.)
 • Skupina B - Študijné programy AIb, BASInfb, MIb
  • streda 8:55 - 10:25 v miestnosti SA1C03 (P3)
  • 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4.
 • posledné cvičenie - 3 skupiny v miestnosti JS1L12T (LKB)
  • prezentácia
  • Posledné cvičenie absolvujete v 3 skupnách po maximálne 10 študentov a cvičenie absolvujete v Laboratóriu kyberneickej bezpečnosti (JS1L12T), ktoré sa nachádza v budove Technicomu na prvom poschodí na konci chodby.
  • Rozdelenie študentov do skupín je nasledovné (ak sa chcete presnúť, nájdite si dvojičku na výmenu):
  • štvrtok 9.5. 8:55 (náhrada stredy na celej PF UPJŠ)
   • Oswald, Lukačik, Revický, Linková, Regeciová, Kovaličová, Hrehová, Homola, Serbák, Fortunová
  • štvrtok 9.5. 14:05
   • Mohler, Štedlová, Dehaty, Juhas, Šafranko, Vojtek, Hudaková, Charna, Kozhevin
  • štvrtok 9.5. 14:25
   • Kolesár, Tkáčik, Paľo, Pappová, Vargová, Marcinčin, Lešková, Rojek, Mesároš

Posledné cvičenie vedie Pavol Sokol a udeľuje zaňho a prípadnú prácu na doma do celkového hodnotenia max. 6 bodov. Podmienky na získanie týchto 6 bodov budú oznámené na cvičení.

Page last modified on 08. 04. 2019 05.22