Zadanie

Na cvičení dostanete/ste dostali schému zapojenia siete. Vašou úlohou je v programe PacketTracer 4.11 vytvoriť sieť podľa danej schémy a nastaviť ju tak, aby ľubovoľné dva počítače spolu medzi sebou vedeli komunikovať - funguje medzi nimi ping. Ak ste na cvičení neboli, môžte si prísť po schému ku cvičiacemu do kancelárie.

Na nižšie uvedenej linke nájdete krátky návod v pdf, ktorý vám môže pomôcť zorientovať sa.

Tento projekt je iba dvojtýždňový - preberá sa iba na jednom cvičení, t.j. je zaňho možné získať až 3 body.

riešenie odošlite mailom svojmu cvičiacemu najneskôr do 10.4.2018 7:05 ráno

Užitočné zdroje

  • Simulátor sietí, dostupný z lokálnej siete: PacketTracer
Page last modified on 14. 01. 2019 16.49