Zadanie

Naprogramujte kopírovač súborov s použitím transportného protokolu UDP. Na manažovanie stiahnutých/odoslaných častí súboru budeme používať triedu Interval.java

Požadované vlastnosti:

  • projekt musí obsahovať minimálne to, čo sa spravilo na cvičeniach so skomentovaným zdrojovým kódom a musí byť spustiteľný bez chýb
  • odosielanie a prijímanie súborov cez vyžiadané dávky UDP segmentov (s pipeliningom) podľa vlastného návrhu zo servera medzi klientov cez broadcast.

Za prvý projekt je možné získať až 9 bodov.

riešenie odošlite mailom cvičiacemu najneskôr do 27.3.2019 7:05 ráno

Page last modified on 26. 02. 2019 17.13