Zadanie

  • Analyzujte všetky ARP pakety, ktoré vaša sieťová karta zachytí. Ak sa vyskytne na sieti situácia, že v priebehu jednej minúty mala jedna IP adresa viac MAC adries, vypíšte o tom upozornenie.

Riešenie zadania je potrebné odoslať svojmu cvičiacemu do 24.4.2019 do 7:00 ráno (skupina zo 17.4.), alebo do 22.5.2019 do 7:00 ráno (skupina z 15.5.). Získať môžete maximálne 3 body.

Užitočné zdroje

Page last modified on 14. 01. 2019 16.50