Účasť na cvičeniach a prednáškach je nepovinná.

Hodnotenie sa udeľuje na základe celkového počtu získaných bodov. Body je možné získať nasledovne:

Cvičenia (celkovo do 18 bodov)

Dokopy je za semester 6 cvičení realizovaných obtýždeň.

  • Za každé cvičenie je možné získať 1 bod za aktívnu účasť (študent je prítomný fyzicky aj psychicky)
  • Za každé cvičenie je možné získať ďalšie až 2 body za prácu na cvičení (študent okrem toho že vníma, aj spraví všetko to, čo od neho cvičiaci za dané cvičenie očakáva)

Domáce zadania (celkovo do 18 bodov)

Počas semestra budú zadané 3 projekty, ktoré budú pozostávať z jednoduchého rozšírenia projektov robených na cvičeniach.

Upozornenie: plagiátorstvo sa trestá stratou toľkých bodov, koľko bolo možné za daný projekt získať. Napríklad ak je projekt za 6 bodov, plagiátor naopak stráca 6 bodov. Rovnaký trest získava aj autor projektu.

Semestrálna písomka (do 30 bodov)

Konať sa bude dňa 11.4.2018 v čase prednášky.

Skúška (od 25 do 50 bodov)

Skúška bude ústna. Skúšku je nutné spraviť na minimálne 25 bodov. V preklade: študent musí na skúške preukázať nejaké znalosti, nestačia body z ostatných kategórií.

Bonusové body (od 0 do 20 bodov)

Za odhalenú gramatickú alebo štylistickú chybu v učebnom texte, testoch alebo slajdoch je 0,5 boda (za túto kategóriu chýb dokopy max. 10 bodov).
Za odhalené odborné chyby 1 až 5 bodov podľa závažnosti.

Dokopy je možné získať -18 až 136 bodov. Celkovú známku určuje tabuľka:

95-136A
85-94B
75-84C
65-74D
55-64E
-18-54Fx
Page last modified on 11. 02. 2018 21.49