Vitajte na stránkach predmetu ÚINF/PSIN/13 Počítačová sieť Internet

Predmet sa vyučuje v letnom semestri na Ústave informatiky PF UPJŠ. Je odporúčaný pre prvý a druhý rok bakalárskeho štúdia Informatiky a IX a prvý rok štúdia Aplikovanej informatiky.

Podmieňujúcim predmetom k tomuto predmetu je PAZ1a. Študenti, ktorí nemajú úspešne spravené PAZ1a, nebudú hodnotení skôr ako PAZ1a úspešne absolvujú.

Prednášajúci a cvičiaci:

Cvičiaci pre posledné cvičenie:

Page last modified on 14. 01. 2019 16.52