Prednášky sa konajú v stredy 9:50 - 12:15 v miestnosti SA1A1 (P1). Uprostred prednášky je 10 minútová prestávka.

Učebné texty k prednáškam zachycujú najdôležitejšie časti prednášky. Tento text nenahrádza prednášku, ale ju len doplňuje takým spôsobom, aby si študenti nemuseli počas prednášky písať poznámky.

Predbežný harmonogram prednášok:

 • Prednáška 1 (15.2.2017)
  • Úvod do počítačových sietí
 • Prednáška 2 (22.2.2017)
  • Aplikačná vrstva: aplikačné protokoly, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP
 • Prednáška 3 (1.3.2017)
  • Aplikačná vrstva: DNS, P2P, jemný úvod do bezpečnosti počítačových sietí
 • Prednáška 4 (8.3.2017)
  • Transportná vrstva: UDP, úvod do potvrdzovaného prenosu dát
 • Prednáška 5 (15.3.2017)
  • Transportná vrstva: TCP, nadviazanie a ukončenie spojenia, potvrdzovaný prenos dát, kontrola toku dát, kontrola zahltenia, spravodlivosť rozdelenia pásma
 • Prednáška 6 (22.3.2017)
  • Sieťová vrstva - Vnútro routrov, virtuálne okruhy vs. sieť riadená datagramami, IPv4, fragmentácia IP datagramov, smerovacia tabuľka, aplikačný protokol DHCP
 • Prednáška 7 (29.3.2017)
  • Sieťová vrstva - NAT, ICMP, IPv6
 • Prednáška 8 (5.4.2017)
  • Sieťová vrstva - princípy smerovacích algoritmov, smerovacie protokoly, broadcast, multicast
 • semestrálna písomka (12.4.2017) v čase 9:50 -11:20
 • Prednáška 9 (19.4.2017)
  • Spojová vrstva - odhaľovanie chýb, MAC adresy, ethernetový rámec 802.3, ARP, hub, switch, VLAN, mobilita
 • Prednáška 10 (3.5.2017)
  • Spojová vrstva - viacnásobný prístup k zdieľanému spoju, bezdrôtový prenos, WiFi 802.11, Bluetooth 802.15, WiMAX 802.16
 • Prednáška 11 (17.5.2017)
  • Fyzická vrstva

Videozáznamy z prednášok (cez SeeVogh)

Inštalácia prehrávača

 • Nainštalujte aplikáciu ViewMe zo stránky: https://viewme.ezuce.com/download/
 • Vstúpte do testovacieho mítingu alebo do ľubovoľného mítingu bez hesla (napr. mítingu s ID 2934773973).
  • Po vstúpení do mítingu sa Vám stiahnu do počítača potrebné knižnice, ktoré používa aj ViewMe prehrávač.
 • Zatvorte aplikáciu.
 • Zadajte do prehliadača adresu http://viewme.ezuce.com/playerdownload/
 • Stiahnite si inštalačný súbor ViewMe prehrávača, kliknutím na Vašu architektúru počítača.
 • Nainštalujte si stiahnutý prehrávač.
 • V prípade problémov s uvedeným postupom inštalácie kontaktujte prednášajúceho.

Prehrávanie záznamov

 • Spustite aplikáciu a spustite záznam File ➔ Open URL a zadajte URL adresu záznamu.
Page last modified on 06. 12. 2016 13.05