Prednášky sa konajú v štvrtky 7:05 - 09:30 v miestnosti SA1A1 (P1). Uprostred prednášky je 10 minútová prestávka.

Učebné texty k prednáškam zachycujú najdôležitejšie časti prednášky. Tento text nenahrádza prednášku, ale ju len doplňuje takým spôsobom, aby si študenti nemuseli počas prednášky písať poznámky.

Predbežný harmonogram prednášok:

 • Prednáška 1 (14.2.2019)
  • Úvod do počítačových sietí
 • Prednáška 2 (21.2.2019)
  • Aplikačná vrstva: aplikačné protokoly, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP
 • Prednáška 3 (28.2.2019)
  • Aplikačná vrstva: DNS, P2P, jemný úvod do bezpečnosti počítačových sietí
 • Prednáška 4 (7.3.2019)
  • Transportná vrstva: UDP, úvod do potvrdzovaného prenosu dát
 • Prednáška 5 (14.3.2019)
  • Transportná vrstva: TCP, nadviazanie a ukončenie spojenia, potvrdzovaný prenos dát, kontrola toku dát, kontrola zahltenia, spravodlivosť rozdelenia pásma
 • Prednáška 6 (21.3.2019)
  • Sieťová vrstva - Vnútro routrov, virtuálne okruhy vs. sieť riadená datagramami, IPv4, fragmentácia IP datagramov, smerovacia tabuľka, aplikačný protokol DHCP
 • Prednáška 7 (28.3.2019)
  • Sieťová vrstva - NAT, ICMP, IPv6
 • Prednáška 8 (4.4.2019)
  • Sieťová vrstva - princípy smerovacích algoritmov, smerovacie protokoly, broadcast, multicast
 • semestrálna písomka (11.4.2019) v čase 8:00 - 09:30
 • Prednáška 9 (18.4.2019)
  • Spojová vrstva - odhaľovanie chýb, MAC adresy, ethernetový rámec 802.3, ARP, hub, switch, VLAN, mobilita
 • Prednáška 10 (2.5.2019)
  • Spojová vrstva - viacnásobný prístup k zdieľanému spoju, bezdrôtový prenos, WiFi 802.11, Bluetooth 802.15, WiMAX 802.16
 • Prednáška 11 (16.5.2019)
  • Fyzická vrstva
Page last modified on 14. 01. 2019 16.34