Priebeh skúšky

Študent si po vstupe do skúškovej miestnosti vytiahne jednu zo skúškových otázok. Má maximálne 20 minút na prípravu, po ktorej prebieha ústne skúšanie. Cieľom skúšky nie je preukázať "nabiflené" vedomosti, ale preukázať znalosť postupov a princípov. To znamená, že v prípade zabudnutia nejakého názvu alebo časti hlavičky sa nič nedeje, ale na druhej strane nezmyselné chŕlenie kľúčových slov nevedie k úspechu.

Skúškové otázky

 • Straty a zdržania paketov, priepustnosť, porovnanie priepustnosti pri prepínaní okruhov a prepínaním riadeným paketmi
 • Vrstvy protokolov internetu a ISO/OSI, úloha každej vrstvy, zapúzdrenie paketu
 • Aplikačná vrstva - klientský a serverový proces, soket, prepojenie na transportnú vrstvu, porovnanie klient/server a peer-to-peer
 • HTTP protokol, požiadavka, odpoveď, perzistentný a neprezistentný režim, cookies, proxy server, HTTP2
 • FTP protokol, anonymné FTP, aktívny a pasívny mód, protokoly SMTP, POP3 a IMAP, kódovanie, autorizácia
 • DNS, DNS záznamy, typy DNS záznamov, služby DNS, infraštruktúra DNS, lokálne DNS servery, rekurzívny a nerekurzívny režim
 • P2P, distribúcia súboru, porovnanie P2P protokolov Napster, Gnutella, BitTorrent a Skype
 • Transportná vrstva- úloha transportnej vrstvy, delenie a spájanie správ, adresácia soketov na transportnej vrstve, protokol UDP, kontrolný súčet
 • Transportná vrstva - úloha transportnej vrstvy, spôsoby potvrdzovania segmentov, nadviazanie a ukončenie TCP spojenia
 • Transportná vrstva - metóda posuvného okna v protokole TCP, sekvenčné a potvrdzovacie čísla, okno odosielateľa a prijímateľa, opätovné posielanie segmentov, nastavenie timeout intervalu
 • Transportná vrstva - kontrola toku dát a zahltenia v protokole TCP, priepustnosť TCP protokolu
 • Sieťová vrstva - úloha sieťovej vrstvy, smerovanie v sieti riadenej okruhmi a v sieti riadenej datagramami
 • Sieťová vrstva - fragmentácia a defragmentácia IP datagramov, adresácia v protokole IPv4, CIDR, špeciálne IP adresy, delenie siete na podsiete
 • Sieťová vrstva - DHCP protokol, NAT, traversal problém
 • Sieťová vrstva - protokol IPv6, adresácia, štrukúra unicastových adries, autokonfigurácia, preklad NAT64+DNS64, tunelovanie 6to4
 • Sieťová vrstva - protokol ICMP, IGMP a ich použitie, porovnanie pojmov unicast, broadcast, multicast a anycast, multicastové adresy
 • Sieťová vrstva - smerovacie algoritmy LSA a DVA, možné problémy a ich riešenia
 • Sieťová vrstva - hierarchické smerovanie, spolupráca smerovacích algoritmov vnútri autonómnych systémov a medzi autonómnymi systémami, porovnanie protokolov RIP a OSPF, idea protokolu BGP
 • Sieťová vrstva - broadcastové a multicastové smerovanie, nekontrolované zaplavenie, kontrolované zaplavenie, reverse path forwarding, spanning tree, multicastové adresy, použitie protokolu IGMP
 • Spojová vrstva - odhaľovanie chýb, kontrola parity, kontrolný súčet, CRC
 • Spojová vrstva - viacnásobný prístup k spoju - delenie kanála, TDMA, FDMA, štafetový prístup, Token ring, zdieľaný prístup, úseková ALOHA, ALOHA, CSMA/CD
 • Spojová vrstva - adresácia na spojovej vrstve, ARP, RARP, NDP, komunikácia počítačov medzi sieťami z pohľadu spojovej vrstvy
 • Spojová vrstva - hub, repeater, switch, bridge, prepínacia tabuľka, porovnanie s routrom, kolízna a broadcastová doména
 • Spojová vrstva - rozšírenia ethernetu: VLAN, 802.1Q, RSTP 802.1D
 • Spojová vrstva - špecifiká bezdrôtového spojenia, WiFi 802.11, CSMA/CA, rámec 802.11
 • Mobilita v rámci siete, medzi sieťami, mobile IP, úloha domáceho a miestneho agenta, mobilné siete, úloha MSC (mobile switching center)
 • Fyzická vrstva - úloha fyzickej vrstvy, digitálny prenos, synchrónny a asynchrónny prenos, spôsoby synchronizácie
 • Fyzická vrstva - úloha fyzickej vrstvy, modulovaný prenos, spôsoby modulácie, modulačná a prenosová rýchlosť, zvyšovanie prenosovej rýchlosti pri modulovanom prenose
 • Fyzická vrstva - prenosové médiá, priamo dvojlinka, krútená dvojlinka, koaxiálny kábel, optické káble, bezdrôtové prenosy, vysielanie v úzkom a širokom prenosovom pásme
Page last modified on 22. 05. 2015 10.54